Copyright © 2015 by "pcop"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: tonery@pcop.sk
PCOPrava
 
Prevezmeme starostlivosť nad Vaším PC
Prevezmeme starostlivosť nad Vaším PC a sieťou.
Pravidelný servis šetrí Váš čas a peniaze!
Obchodné a reklamačnépodmienky
Pre svojích zákazníkov ponúkame dva druhy servis :
CENNÍK NEZMLUVNÉHO  SERVISU PC

Cenník servisných  prác -hodinové sadzby každej začatej hodiny(ceny v EUR s DPH):
= Hodinová sadzba  práce technika v servisnom stredisku..........................................................................27,- EUR
= Hodinová sadzba práce  technika u zákazníka :..................................................................................... 33,- EUR
= Príplatok k hodinovej  sadzbe mimo bežnú pracovnú dobu :    
Večerný              ( 17.00- 22.00)  ............................................................................................................15,- EUR 
Nočný                 ( 22.00-  8.00) .............................................................................................................42,- EUR   
SO-NE a sviatky  (  8.00- 17.00)...............................................................................................................20,- EUR
= Hodinová sadzba práce sieťového špecialistu  (LAN, WAN) .................................................................... 41,- EUR
= Hodinová sadzba práce systémového  špecialistu (Linux, Unix, Novell)................................................... ..60,- EUR

Cenník servisných prác - konkrétne služby servisného  strediska (ceny sú v EUR s DPH):
= Inštalácia a základná konfigurácia  operačného systému......................................................................... 27,- EUR
= Inštalácia a základná konfigurácia aplikačného  softveru ..........................................................................17,- EUR
= Inštalácia a základná  konfigurácia softveru typu SERVER .....................................................................105,- EUR
= Inštalácia a základná konfigurácia softveru typu SERVER (Linux,  Unix, Novell…).....................................180,- EUR

= Upgrade ovládačov PC a NB : ................................................................................................................ 5,- EUR/ks
= Zálohovanie dat podľa špecifikácie zákazníka : .......................................................................................36,- EUR/  za začate 1GB
= Zálohovanie a preinštalovanie e-mailových služieb :..................................................................................22,- EUR
= Odvírenie PC, NB a nainštalovanie,  konfigurácia antivírového sw ..............................................................36,- EUR

= Inštalácia a konfigurácia analógového  modemu, služieb webového prehliadača a e-mailového klienta ..........25,- EUR
= Inštalácia a konfigurácia aDSL modemu, služieb  webového prehliadača a e-mailového klienta.....................36,- EUR
= Inštalácia periférií  (tlačiare
ň, skener ).....................................................................................................12,- EUR
= Inštalácia komponentov PC - upgrade .....................................................................................................12,- EUR
= Upgrade, nastavenie BIOSu, Firmware.....................................................................................................12,- EUR

= Diagnostika závady hardware -  PC........................................................................................................ 18,- EUR
= Diagnostika závady hardware - CRT Monitor  ...........................................................................................12,- EUR
= Diagnostika závady hardware - Notebook ............................................................................................. ..42,- EUR

Doprava................................................................................................................................................. 0,49 EUR/ km